วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมืองในหมอก ดอกไม้งาม

เมืองในหมอก ดอกไม้งาม
เบตงเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเเห่งและเป็นอำเภอที่ไม่มีเหตุร้ายแรงมาก เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศ มีสถานที่หลากหลายแห่ง เช่น บ่อน้ำร้อน จึงทำให้อำเภอมีแต่ความสงบรักใคร่ปรองดองกัน
อำเภอเบตงถึงเป็นเมืองที่รวมกันกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้แต่ก็ไม่เคยมีเหตุร้ายแรงมากเกิดขึ้นเหมือนจังหวัดอื่นๆ อำเภอเบตงเป็นอำเภอที่มีหลายชนชาติอยู่รวมกัน เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม แต่ศาสนาที่นับถึอมากที่สุดคือ ศาสนา อิสลาม และมีบรรยากาศที่อุดมสมบรูณ์และยังมีอีกหลายแห่งที่สวยงามยังมีอาหารอีกหลากหลาย เช่น ข้าวยำ ข้าวคุกกระปิ ยังมีประเพณีอีกเยอะ อำเภอเบตงถือว่าเป็นอำเภอที่สงบสุขที่สุดที่ไม่ค่อยมีเหตุรุนแรง
อำเภอเบตงเป็นอำเภอที่สงบ และเป็นอำเภอที่ไม่มีเหตุร้ายแรง และยังมีอาชีพที่สุจริต มีอาชีพและมีรายได้อีก และยังไม่มีเหตุรุนแรง อย่างที่ทุกคนคิดกันมาตลอดว่ามีเหตุร้ายรุนแรง 
ยังมีบรรยากาศที่อุดมสมบรูณ์มาก


3 ความคิดเห็น:

 1. ครั้งที่่ ๑ คะแนนที่ได้ ๑๓
  คำชม
  - ส่งตรงเวลาดีมาก
  - เนื้อเรื่องน่าสนใจดี
  ข้อเสนอแนะ
  - คำนำยังไม่เร้าความสนใจเท่าที่ควร ไม่น่าติดตามนักเรียนอาจยกคำขวัญหรือสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนจะเขียนให้ชัดเจน
  - เนื้อเรื่องไม่ค่อยให้รายละเอียดเท่าที่ควร
  - ชื่องเรื่องไม่ค่อยตรงกับเนื้อเรื่องเท่าที่ควรส่งผลให้การสรุปไม่ค่อยได้ครบตรงตามประเด็นของเรื่อง พยายามเขียนให้ดีขึ้นน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 2. การเสนอแนะนักเรียน เยี่ยมเลยครับครูมะปราง

  ตอบลบ
 3. ครั้งที่ 2 คะแนนที่ได้ 16 คะแนน
  ข้อเสนอแนะ
  - เนื้อหาที่นักเรียนนำเสนอน้อยเกินไป

  ตอบลบ